وکیل خانواده

وکیل خانواده 

نوشته پیش رو توسط وکیل خانواده تنظیم گردیده که به امور حقوقی خانواده از قبیل مهریه، مطالبه مهریه از طریق دادگاه و اجرای ثبت، طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه، نفقه، شرط نصف دارایی، فسخ نکاح و لزام به تمکین، اعسار از پرداخت مهریه و نقش وکیل خانواده در دعاوی خانواده تشریح خواهد شد.

خانواده به عنوان مهم ترین و با قداست ترین نهاد اجتماعی در عرصه مناسب فردی و گروهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و خانواده به لحاظ عرفی و حقوقی در پی ازدواج و نکاح فی ما بین زن و مرد شکل می گیرد و خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی از حمایت برخوردار بوده و دارای حقوقی می باشد از این رو حل و فصل اختلافات در دادگاه خانواده ظرافت های خاص خود را دارد.

وکیل متخصص دعاوی خانواده چه ویژگی هایی دارد ؟

 وکیل خانواده در مرحله اول با مطالعه کامل پرونده و بررسی کلیه جوانب و تبادل نظر با تیم وکلای با تجربه چنانچه به هر دلیل قانونی درصد پیشرفت و موفقیت پرونده کم باشد قطعا آن را به اطلاع موکل می رساند و از قبول پرونده امتناع می نماید. طرح دعاوی متعدد در دادگاه های خانواده به منظور دریافت حق الوکاله بیشتر دور از اخلاق حرفه ای و خلاف شأن سوگند وکالت است.

وکیل خانواده در مرحله اول سعی در صلح و سازش بین زوجین خواهد نمود و در نهایت چنانچه امکان صلح و سازش وجود نداشته باشد به طرح دعوا اقدام می نماید و در تمام مراحل با مشاوره ی دقیق و حساب شده پرونده ی شما را در کمترین زمان با کسب بهترین نتیجه به پایان می رساند. لذا با انتخاب بهترین وکیل خانواده مناسب روند پیشرفت پرونده و احتمال موفقیت در پرونده بیشتر می باشد.

هدف ما کسب رضایتمندی و اعتماد موکلین و تلاش برای احقاق حق شماست.

مشاوره حقوقی خانواده توسط وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی خانواده خدمت دیگری است که افتخار ارائه آن را به هموطنان عزیز دارد. مشاوره حقوقی قبل از هر عمل حقوقی می تواند از مشکلات متعدد احتمالی که ممکن است برای شما به وجود آورد جلوگیری می نماید. بنابراین قبل از طرح دعوا یا دفاع از دعوا و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه حتما با وکیل خانواده مشاوره نمائید.

در صورت ارجاع پرونده به وکیل خانواده جهت انجام مراحل تقدیم دادخواست و پیگیری اعم از تقدیم دادخواست تا مرحله اجرای حکم نیاز به حضور موکل در هیچ از مراحل دادرسی نمی باشد، مگر آنکه ضمن ابلاغ حضور موکل برای دادرسی الزامی باشد

حال به دعاوی خانوادگی که در صلاحیت دادگاه خانواده است می پردازیم. برطبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به امور زیردر صلاحیت دادگاه خانواده است.

نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آنولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایت مفقود الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت.

مهم ترین دعاوی خانوادگی به شرح ذیل است :

مهریه :  به گفته وکیل خانواده مهریه توافق مالی فی ما بین زن و مرد به هنگام عقد نکاح می باشد و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می شود و ممکن است که مهریه به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه در نظر گرفته شود. در مهریه عندالاستطاعه زوجه حق استفاده از حق حبس را ندارد.

  • مهریه ای که زن و شوهر ضمن عقد نکاح یا پس از آن به تراضی معین می نمایند در اصطلاح مهر المسمی نامیده می شود.
  • ممکن است در عقد نکاح مهر تعیین نشود در چنین صورتی زوجین پس از توافق با یکدیگر نسبت به تعیین مهر توافق نمایند و چنانچه ضمن عقد سخن از مهر گفته نشود یا عدم استحقاق زن در نظر گرفتن مهریه شرط شده باشد پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل است.
  • هر گاه در عقد نکاح مهریه ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر ، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است برای تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهر المثل وضعیت مرد در نظر گرفته می شود.
  • چنانچه مهریه وجه نقد باشد متوسط شاخص بهای سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص های سال وقوع عقد و نتیجه حاصل ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه تعیین می گردد.

نحوه مطالبه مهریه به این صورت می باشد که زوجه از دو طریق می تواند نسبت به مطالبه مهریه اقدام کند. ۱ – مطالبه مهریه از طریق دادگاه ویژه خانواده ۲ – مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت. پیشنهاد ما این است چنانچه زوج دارای اموالی باشد زوجه از طریق ثبت اقدام نماید و اموال وی را توقیف و وی را ممنوع الخروج نماید به دلیل اینکه مطالبه مهریه از این طریق کم هزینه و سریع می باشد.

  •  چنانچه زوج توانایی پرداخت دفعه الواحده مهریه را ندارد و اموالی غیر از مستثنیات دین نداشته باشد می تواند بعد از قطعیت رأی مهریه نسبت به آن تقاضا ی اعسار و تقسیط مهریه نماید و اگر اعسار وی پذیرفته شود دادگاه می تواند مهریه را قسطی کند.
  •  مهریه تا ۱۱۰ عدد سکه مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه زوجه بخواهد مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه را مطالبه نماید باید ملائت زوج را به اثبات برساند.

اگر در خصوص هر کدام از مسائل فوق احتیاج به مشاوره حقوقی داشتید می توانید با وکیل خانواده تماس بگیرید.

طلاق

طلاق ممکن است به ۳ حالت باشد :

۱ – طلاق توافقی باشد ۲ – طلاق به درخواست زوجه باشد ۳ – طلاق به درخواست زوج باشد

طلاق توافقی : به طلاقی گفته می شود که زوجین باید در خصوص مهریه، اجرت المثل، حضانت، نفقه و غیره با هم دیگر توافق داشته باشند مثل اینکه زوجین می توانند توافق کنند که زوجه مهریه خود را ازای طلاق، به زوج بذل نماید یا بخشی را دریافت و بخشی را بذل نماید. در این خصوص، تمامی توافقات بین زوجین در رأی دادگاه منعکس خواهد شد و قابلیت اجرا و لازم الاجرا خواهد بود.

طلاق توافقی چقدر زمان می برد ؟ طلاق توافقی با توجه به رویه مختلف در شعبات مختلف دادگاه های خانواده تهران معمولا تا یک هفته زمان می برد.

مدارک لازم برای طلاق توافقی چیست : ۱ – عقدنامه ۲ – شناسنامه زوجین ۳ – کارت ملی زوجین ۴ –  چنانچه زوجه وکالتنامه محضری طلاق را از همسرش دارد.

  • چنانچه اصل سند ازدواج در دسترس یکی از طرفین نباشد یا مفقود شده باشد می تواند به دفتر خانه محل عقد مراجعه و رونوشت تهیه نماید.
  • مزایای داشتن وکیل در طلاق توافقی این است که در هیچ یک از مراحل دادرسی علی الخصوص در دفتر خانه نیاز به حضور هیچکدام از زوجین نیست و انجام طلاق در دفترخانه با حضور وکیل خانواده انجام می گردد و در صورت داشتن وکیل خانواده، فرآیند طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن انجام می گردد.

طلاق به درخواست زوجه : در طلاق به درخواست زوجه با توجه به اینکه در شرع مقدس اسلام و قانون حق طلاق با مرد است گرفتن طلاق از جانب زن نیاز به اثبات دلایل ( عسر و حرج ) می باشد که این امر کاملا فنی و دشوار است و وکیل پایه یک دادگستری می تواند سیر طلاق را با توجه به علم و آشنایی رویه در دادگاه ها برای شما هموار کند.

دلایل طلاق : زوجه در صورت اثبات ( عسر و حرج ) زوج مانند اعتیاد، محکومیت قطعی و یا استنکاف و یا عجز از پرداخت نفقه، سوء معاشرت و امثال آنها می تواند دادخواست طلاق بدهد یا ممکن است درخواست طلاق از سوی زن به واسطه کراهتی باشد که زوجه نسبت به زوج دارد در نتیجه می تواند در مقابل مالی که به همسرش می دهد تقاضای طلاق کند ( طلاق خلع ).

طلاق به درخواست زوج : زوج می تواند با رعایت شرایط مقرر قانون مدنی و پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه مهریه، نفقه، اجرت المثل و شرط نصف دارایی در صورتی که در سند ازدواج آن را امضاء نموده باشد در هر زمان برای طلاق اقدام کند.

مزایای داشتن وکیل خانواده در خصوص پرونده طلاق به درخواست زوج : در صورت داشتن وکیل مدت زمان آن حدوداَ ۵ الی ۶ ماه خواهد بود و نیاز به حضور زوج در هیچکدام از مراحل دادرسی نمی باشد و اجرای صیغه طلاق در دفترخانه بدون حضور زوج انجام خواهد شد.

نفقه

به گفته وکیل خانواده یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه نفقه است. دو شرط برای نفقه وجود دارد دائمی بودن عقد و تمکین کامل یا عدم نشوز زن که در صورت عدم تمکین, زوج می تواند مبادرت به طرح دعوای الزام به تمکین نماید و در صورت عدم تمکین زوجه مستحق نفقه نخواهد بود و همچنین زوج می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید. در عقد موقت نفقه همسر بر شوهر واجب نیست. نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه های درمان وغیره.

ملاک در وجوب نفقه شأن زوجه است نه شأن زوج و تمکن مالی او و منظور از شأن عادت امثال زن است و در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زوجه می تواند در صورت استنکاف شوهر به دادگاه مراجعه نماید و دادخواست مطالبه نفقه دهد در این صورت دادگاه میزان نفقه را با ارجاع کارشناس معین خواهد کرد و شوهر را به آن محکوم کند و همچنین زوجه می تواند به جرم ترک انفاق از شوهر شکایت کیفری نماید.و در این خصوص می توانید از وکیل کیفری راهنمایی بخواهید.

حضانت

مسئله دیگری که در حوزه دعاوی خانوادگی حائز اهمیت فراوان است مسئله حضانت و یا ملاقات فرزند است. حضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذت بخش است از این رو نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است و تا زندگی مشترک ادامه دارد والدین بدون توجه به اولویت های مشترک امر حضانت را عهده دار می شوند و در صورت طلاق امر حضانت به یکی از آنها واگذار می شود .

قانون مدنی مادر را تا هفت سال برای فرزند مقدم می شمارد و از آن پس اولویت را به پدر می دهد. دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی از سن حضانت خارج می شود و پس از آن خود فرزند می تواند برای زندگی نزد پدر یا مادر تصمیم گیری کند.

اجرت المثل

یکی از حقوق مالی که در حقوق ایران برای زوجه در نظر گرفته شده اجرت المثل ایام زوجیت است مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را دارد که خارج از وظایف شرعی وی بوده و به دستور زوج انجام داده است.

مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود و دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی به عنوان اجرت المثل کار و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می نماید.

شرط نصف دارایی

مسئله دیگر، که در حوزه دعاوی خانوادگی دارای حائز اهمیت است شرط نصف دارایی است که زوج متعهد می شود هنگام جدایی تا نصف دارایی موجود که طی مدت ازدواج به دست آورده به زن منتقل نماید. اعمال شرط نصف دارایی مندرج در سند ازدواج مشروط به شرایطی است :

طلاق به درخواست زن نباشد، طلاق بر اثر سوء رفتار زن نباشد، دارایی در طول زندگی مشترک کسب شده باشد، دارایی به دست آمده موجود باشد.

بهترین وکیل خانواده را از ما بخواهید به منظور مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت در پرونده های مربوط به امور خانواده برای ارتباط با ما به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید.