وکیل وصول مطالبات

وکیل وصول مطالبات

وکیل وصول مطالبات وکیلی است که به پرونده های مطالبه طلب مانند دعاوی چک، سفته، قبض انبار، رسیدهای پرداخت، فاکتور های فروش و رسیدهایی که به صورت عادی بیانگر طلب هستند اعلام وکالت و در آن وکالت می نماید. در صورت ارجاع پرونده تمامی مراحل انجام کار توسط وکیل وصول مطالبات انجام می گیرد.

وصول مطالبات به معنی درخواست پرداخت بدهی و تسویه حساب بدهکار است پرونده های وصول مطالبات به ظاهر عملی ساده است ولی ناآگاهی افراد نسبت به پیچیدگی ها و قوانین مرتبط به امور چک و سفته ممکن است فرصت احقاق حق را از شخص بگیرد.

مانند عدم رعایت و عدم توجه به مواعد چک برای شکایت کیفری، یا شکایت نسبت به ظهر نویس یا عدم آگاهی اشخاص از مزایای اسناد تجاری ممکن است شخص طلبکار را متحمل ضررهای جبران ناپذیر نماید. بنابراین مشاوره با وکیل وصول مطالبات قطعاٌ در مسیر موفقیت شما بسیار تأثیر مهمی دارد. وکیل وصول مطالبات بدواٌ از طریق دعوت به مذاکره و ارسال اظهار نامه نسبت به مطالبه وجه اقدام می نماید چنانچه از این طریق نتیجه حاصل نشود وکیل وصول مطالبات اقدام به طرح دعوی می نماید.

مزایای وصول مطالبات از طریق وکیل

۱ – نیازی به حضور خواهان یا شاکی در جلسه دادرسی نمی باشد.

۲ – وکیل وصول مطالبات می تواند نسبت به توقیف اموال بدهکار اقدام نماید.

۳ – وکیل وصول مطالبات می تواند علاوه بر مطالبه اصل طلب، ضرر و زیانی که موکل با آن مواجه شده است را از بدهکار وصول و همچنین می تواند نسبت به خسارت تاخیر تادیه اقدام نماید.

۴ – وکیل وصول مطالبات می تواند نسبت به جلب بدهکار اقدام نماید.

نحوه وصول مطالبه چک

به طور کلی چک از ۳ طریق قابلیت وصول دارد :

۱ – از طریق شکایت حقوقی

۲ – از طریق شکایت کیفری

۳ – از طریق مراجع ثبتی

مطالبه وجه چک از طریق شکایت حقوقی :

اگر چکی در دست داشتید که وصول نمی شود می توانید با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداخت بگیرد و نسبت به شکایت حقوقی از چک اقدام نمائید. در شکایت حقوقی دارنده چک می تواند وجه آن را از هر یک از مسئولین چک درخواست کند مسئولان چک عبارتند از صادر کننده، ظهر نویس و ضامن. در واقع صادر کننده چک شخصی است که چک را صادر نموده است و ضامن کسی است که پرداخت وجه چک را ضمانت کرده است.

در شکایت حقوقی دارنده چک می تواند با مراجع به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی وجه چک و خسارات را از افراد فوق الذکر مطالبه نماید. در شکایت حقوقی چک، دارنده هر زمان بخواهد می تواند نسبت به صادر کننده چک اقدام نماید و مهلتی برای آن پیش بینی نشده است ولی در صورتی که می خواهید علیه ظهر نویس یا ضامن طرح دعواکنید باید در مهلت تعیین شده اقدامات زیر را انجام دهید.

اول اینکه ظرف ۱۵ روز یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نمائید و دوم اینکه ظرف یک سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت بر حسب مورد، دعوا را طرح کنید و چنانچه مهلتهای فوق را رعایت نکنید نمی توانید علیه ظهر نویس یا ضامن اقدام نمائید. در شکایت حقوقی از چک دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه عمومی حقوقی است که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قرار گرفته است.

مطالبه وجه چک از طریق شکایت کیفری چک :

دارنده چک می تواند با به همراه داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت به دادسرای صالح مراجعه و به شکایت علیه صادر کننده چک اقدام نماید. طرح شکایت کیفری چک فقط علیه صادر کننده چک امکان پذیر است و نمی توان علیه سایرین مسئولان چک (ظهرنویس و ضامن ) اقدام کرد.

مطابق ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک در موارد زیر نمی توان شکایت کیفری انجام داد :

۱ – در صورتی که صادر کننده چک ثابت کند که چک سفید امضاء داده شده است.

۲ – اگر در متن چک پرداخت وجه چک مشروط به وقوع شرطی شده باشد.

۳ – اگر چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

۴ – اگر ثابت شود که چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور آن زودتر از تاریخ متن چک باشد.

در صورتی که قصد شکایت کیفری از چک دارید باید مواعدی که در ماده ۱۱ قانون صدور چک تعیین شده است را رعایت نمائید. طبق این ماده دارنده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ سر رسید پرداخت چک گواهی عدم پرداخت را بگیرد و ظرف ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری را مطرح نماید. در غیر اینصورت اگر مواعد را رعایت نکند حق شکایت کیفری را نسبت به چک از دست می دهد.

نحوه مطالبه چک از طریق اجرائیه ثبتی :

در این روش دارنده چک با به همراه داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت باید به اداره ثبت محل صدور گواهی عدم پرداخت مراجعه نماید در این روش فقط علیه صادر کننده چک می توانید تقاضای صدور اجرائیه کنید پس اگر چک، ضامن یا ظهرنویس داشته باشد در اجرای ثبت نمی توان علیه آنها اجرائیه صادر کنید.

درخواست صدور اجرائیه مقید به مهلتی نیست اما شخصی که قصد دارد از طریق واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک مبلغ چک خود را وصول کند باید عین چک را تحویل این واحد داده و تقاضای خود را در خصوص صدور اجرائیه به صورت کتبی به این اداره تقدیم نماید.

پس از آن، برگ اجرائیه به بدهکار ابلاغ می شود تا ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ باید نسبت به چک تسویه حساب نماید اگر بدهکار نسبت به پرداخت چک اقدام ننماید طلبکار می تواند تقاضای بازداشت اموال بدهکار را به اداره ثبت بدهد در این صورت مال معرفی شده توقیف می گردد و پس از ارزیابی توسط کارشناس مراحل مزایده شروع می شود و پس از مزایده مبلغ چک به طلبکار پرداخت می شود.

نحوه وصول و مطالبه سفته :

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن کار سازی می نماید. در سفته مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه، تاریخ پرداخت و تاریخ صدور و نام صادر کننده باید نوشته شود.

اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع نماید، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام نماید و ظرف مدت ۱ سال نسبت به طرح دعوی اقدام نماید.

در صورتی که دارنده سفته ظرف ۱ سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم نکند دعوای علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود. هزینه واخواست سفته دو و نیم درصد مبلغ مندرج در سفته است.

موسسه حقوقی معصومه بحرانی با دارا بودن وکلای توانمند و با تجربه مفتخر به ارائه خدمات حقوقی به متقاضیان گرامی در زمینه های وصول مطالبات از طریق مشاوره حقوقی و پیگیری دعاوی راجع به چک، سفته و پذیرش وکالت در خصوص اقامه دعوی حقوقی و کیفری برای شما عزیزان می باشد بهترین وکیل وصول مطالبات را از ما بخواهید.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل وصول مطالبات به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید.